Vraní skála

Vraní skála-masiv s vyhlídkou              Dušičková cesta

Poloha : u Berouna (Zdic)  od obce Zdice asi 10 km.
Samostatný skalní útvar na vrcholu stejnojmenného kopce (536 m. n. m.) asi 5 km směrem na Sever od Zdic. Z východu na ni navazuje několik dalších menších skalek.
Přístup: Na trati Praha -(Beroun)- Plzeň z obce Zdice od kostela doprava po modré zn. až k okraji lesa na rozcestí, po zelené zn. do údolí k potoku a konečně po žluté zn. svahem přímo na Vraní skálu.
Autem: Odbočíme v obci Zdice na Černín a Svatou. Ze Svaté pěšky po modré zn. na rozcestí a po žlutě zn. až na Vraní skálu (1,5km).
Struktura skal : Buližníkový útvar, Kolmá a členitá až 30 m vysoká stěna.
První pomoc: nejblíže v obci Svatá asi 1,5 km na SV.

Ochrana přírody: oblast v CHKO, poloveno lezení max. počtu 6 lezců
Klasifikace : Wenzelbachovská
Jištění : fixní skoby nevalné kvality, možnost  použití smyček a vklíněnců.

 

 A -Hlavní stěna s vyhlídkou

 

1. Lišejník  - klasifikace -III   autor cesty - (F. a J. Čápovi 1973)

Stěnka vpravo od sestupové cesty. Středem stěny po malých pevných chytech přes skobu na vrchol.

 

2.Terrifova   V  (F. a J. Čápovi 1975)

Nástup vpravo od velké břízy. Krátce vhloubením od spárky (sk.) a tou na římsu. Traverz doleva ke kruhu Máčkovy cesty a tou na vrchol.

 

3. Západní  spára V

Převislou spárou nejprve přimo vhůru, (sk.) potom mírně vlevo přes 2 skoby ke kruhu cesty č. 5 a touto cestou na vrchol. Lámavé, skoby špatné.

 

4. Dubnová IV+   (M. Laxa, V. Wimer, 1963)

Od doleva ubíhajíciho zářezu vytlačující stěnku (sk.) pod převis (sk.), přes něj ke kruhu cesty č. 5 a touto cestou na vrchol.

 

5. Máčkova cesta   IV    (M. Lev, A. Černík, 1942-44)

Vpravo od pilíře zářezem na římsu, lámavé  (sk.) traverz doprava ke kruhu. Přes dva převislé stupně (sk.) doprava vzhůru na podvrcholovou plošinu.

 

6. Severní pilíř  V  (J. Schmidt, M. Schuller, 1942-44)

Lámavou hranou pilíře pod převis. Přes něj (sk.) a hladkou stěnkou na věžičku. Překrok do stěny a buď přímo hranou, nebo šikmo doprava (2 sk.) na vrchol.

 

7. Vraní komín  III  (J. Schmidt, A Šmajler, 1942-44)

Hlubokým komínem, v horní části kolem vklíněného balvanu (sk.) na vrchol.

 

8. Via Gioconda V  (M. Tiněra, S. Machalka, 1977) – (it.giocondo=teplý)

Pilířem mezi cestami 7 a 9 na plošinu s břízkou, odtud rozlámanou, mírně převislou trhlinkou pod převis (2sk. velmi ošklivé) Zleva přes převis (sleduje úzkou spárku, dobré stupy). Vpravo do středu ploten ke skobě. Odtud po hraně, nebo ve spádnici pravé borovice na vrchol. Cesta jde dobře dojistit.

 

9. Horní lávka II (J. Smidt s druhy, 1942-44)

 

10. Vé - Es cesta  IV  (R. Vališ, J. Fiala, 1949)

 

11. Dušičková V+ (M. Laxa, V. Škrlant, 1977)

Stěnkou vzhůru do míst k mizejícímu převisu. Mírně vpravo ke kroužku,od něj nejprve mírně vlevo a potom doprava ke kruhu. Lehce na vrchol

12. Berounská V+ (J. Schmidt, A. Černík, 1942-44)

Plotnou přes skobu pod převis, přímo přes něj do zářezu (kroužek-není moc vidět), tím(sk)mírně vpravo na polici a doprava na vrchol.

 

13. Dostaveníčko V A3 (M. Laxa, V. Škrlant, 1977)

 

14. Procházka IV (J. Schmidt s druhy, 1942-44)

 

15. Tatranská VI-  (F., J. a M. Čápovi, 1975)

 

15.a Mistrovská varianta  V A0 (J. a F. Čápovi)

 

16. Cvičná IV A1 (M. Laxa, J. Ehl, J. Kobylka, 1961)

 

17. Šídova cesta IV (J. Schmidt s druhy, 1942-44)

Levou hranou masivu přes skobu na vrchol

 

18. Bratrská IV  (F. a J. Čápovi, 1975)

 

19. Východní komínová spára  II (J. Schmidt s druhy 1942-44)

 

Sektor B   Samotář

 

Asi 20m od na V od hlavního masivu je 10 m vysoky útvar.

20. Samotářská III (F. Čáp, 1974)

 

Sektor C  Kazatelna

 

21. Ztráty a nálezy IV  A1 (M. Laxa, V. Jícha, 1977)

 

22. Z nouze ctnost III+  (V. Jícha, M. Laxa, 1977)

 

23. Sólíčko III+ (V. Jícha, 1977)

 

Sektor D Žabáček

 

24. Žabáček  II+ (J. a F. Čápovi, 1975)

 

Sektor E  Podivín

 

25. Lelecká  IV (J. Panouška, J. Košař)

 

26. Adoptovaná  IV+   (M. Laxa, V. Jícha, 1977)

 

27. Plzeňská  V A1 (L. Zalabák, J. Moulis, 1975)

 

28. Železná  V   (M. Laxa, J. Kobylka, J. Schejbal, 1961)
Nástup vpravo od komína oddělující Nos a Podivína.Vzhůru k převislé stěnce,jí vzhůru(sk) a překrok do komína. Rozporem v komíně překrok doprava na poličku, po ní (sk.) vpravo pod širokou spáru a jí na vrchol. Lámavé.

 

Sektor F  Nos

 

29. Společná III (J. Nový, V. Novák, 1974)
Širokým koutem vzhůru a pod převislou spárou traverz doprava ke stromu. Přímo vzhůru na vrchol, či slanění od stromu.

 

30. Mechová IV (M. Laxa, V. Jícha, 1977)

 

31. Bezejmenná III (V. Škrlant, V. Bárta, 1965)

 

32. Praskoleská V+ (F. a J. Čápovi, 1975)

 

33. Hladová IV (Bureš, Spisar, 1962)

 

34. Nos V (J. Ehl, J. Kobylka, 1963)
Stěnou na polici(smyčka), vpravo vzhůru na další polici ke kruhu. Přímo převislou spárou přes nos na vrchol.

 

35. Hančina IV (V. Jícha, K. Žák, 1977)

Slanění z Podivína V Berounské - V Dolez mechovitou spárou v Železné cestě

[České skalky]   [Hlavní strana]