TUPADELSKÉ SKÁLY

Popis: Menší skalní oblast místního významu tvořená nesouvislým pásem buližníkových skal, jejichž výška dosahuje max. 15m (Kočičí hlava), převážně však do 10 m. Výstupy jsou vyskobovány a jištění dobře opečováváno. Převážně se jedná o cesty nižších stupňů klasifikace (II-IV).  Na Kočičí hlavě v údolní stěně několik těžších cest.
Přístup: Z Klatov do obce Tupadly, kde u hasičárny narazíme na zelenou značku, která nás po 5 min. dovede ke skalám. Oblast je chráněným přírodním výtvorem a horolezecká činnost je omezena na období od 1.8.-31.12. (hnízdění výra velkého)
Průvodce:  Nepískovcové skály v Čechách díl 2, zde jen výčet cest na Kočičí hlavu.
             

                 

Kočičí hlava:(viz foto)-lezecky nejvýznamější útvar tupadelských skal s 15 m vysokou údolní stěnou. Slaňovací kruh.
1. Prvomájová Nástup ze šikmé plotny doprava do kouta a spárou pod převis(sk.).Přes něj pod další převis(sk.)Přímo přes něj a po hraně na vrchol 6
2. Kohout Nástup jako č.1, stěnkou vlevo od spáry a otevřeným koutem na vrchol III
3. Střední cesta N. ve středu stěny a ve směru šipky na římsu. Doleva vzhůru na vrchol III
4. Normálka N. po šikmé rampě s oknem na hranu, poté k římse doleva na hranu a jí na vrchol II
5. Velký pupek Z JZ strany na balkon, ve směru šipky přes převis a stěnou na vrchol  
6. Jedničková Nástup z údolí, po levé hraně na šikmou plotnu, odtud k jedničkové skobě v centru stěny, dále vzhůru pod malý převis se spárkou(sk.) a tou na vrchol V+
7. Varianta Z V stěny na balvan na šikmé plotně a odtud traverz doprava k jedničkové skobě. Dále stejně jako u cesty č. 6. na vrchol V
8. Údolní cesta N. ze záp. stěny vlevo od okna do převislé spáry odtud na zkosenou římsu, spárou do komína a jím na vrchol  
9. Údolní travers N. pravou hranou do jeskyňky s oknem, po hraně na rampu a odtud traverz doleva do  komína IV+

Dalším zajímavým útvarem je kosočtvercový převis, kudy vede cesta "Pupek" (viz foto dole)-vl.od jeskyně a spárou

Geologické okénko - co praví informační tabule
Tupadelské skály tvoří selektivním zvětráváním obnažená buliž-
níková vložka v algonkických břidlicích. Buližníky jsou tmavoše-
dé až černé masivní horniny. V nerostném složení zcela převládá křemen, ve kterém je rozptýlen jemný grafitický prášek, způso-
bující tmavé zbarvení horniny. Buližníky, jako velmi tvrdé horni-
ny odolávající zvětrávání, vytváří v krajině nápadně bizarní skalní útvary, lemované při svém úpatí hrubě kamenitými sutěmi.

České skalky

Hlavní stránka