ŘEŽ u PRAHY

Řež u Prahy IV. masivLezecká oblast, která je pro část lezecké veřejnosti naprosto nepřijatelná, jinými velmi oblíbená. Jde o okrajové buližníkové masivy, tyčící se nad pravým břehem Vltavy, nad železniční tratí Praha-Děčín přímo nad vlakovou zas- távkou Řež. Stěny jsou členité, vysoké max. 60 m, místy lámavé. Z lezeckého hlediska jsou zajímavé 2 masivy (třetí ,čtvrý), první  vzal za své při rekonstrukci železničního koridoru v r. 2002, na druhém je jen několok cest. První cesty zde vznikly v první pol. 60 let (Tuňáci, Vzpomínka na Rozsutec, Šípková Růženka aj.). Další vlna spojená zejména se jmény Jiřího Pechouše a Ivana Rigela nastala v 70 letech (72-76), kdy, zde byly slezeny nejtěžší cesty, často technického rázu. Možnosti prvovýstupů byly tímto takřka vyčerpány. V 80 letech přibylo několik cest na III. masivu, prostoupených místními lezci  a zejm. začala éra - jako i v jiných oblastech -  přelézání technických cest volně. Devadesátá léta min. století jsou ve znamení tvorby cest sportovnějšího rázu opět spíše na III. masivu.
Cesty jsou zajištěny skobami a kruhy a velmi se zde ctí takřka pískařská etika, co se týče dojišťování a tvorba cest ze slanění. Prakticky zde nenalezneme borhák, či nýt, vše je tak jak nám zanechali prvovýstupci, jen staré skoby jsou vyměňovány za nové. S trochou nadsázky jde o jednu z posledních "klasických" oblastí v pražském okolí.
Klasifikace tradiční Wezelbachovská někde se VII stupněm (volné přelezy). Oblast je v péči
HO Řež. 

 

III. masiv

Přístup buď pěšinou od IV. masivu, nebo cestou začínající nad zdí železniční zastávky asi v její polovině. Sestup z temene masivu buď pěšky - -možno na obě strany, či slaněním o strom zhruba v polovině masivu. Cesty popsány zleva doprava. Na levé straně masivu je pár novějších kratších cest zajištěných boráky či nýty.

1.Dešťová - III. M.Mach, M.Jančarová
Po malém pilířku na levém okraji skal, 2 varianty.

2.Bořivojova - IV. M.Hylmar,M.Mach
N na plošinku a doleva sokolíkovitou spárou přes převis.

3.Vivat friend - VI+. J.Žák a B.Metal, 13.3.1995
Vl. od c. Špinavá po stupních (sk.) až pod převis (hex,friend). Přes něj na polici a vp. na T.

4.Špinavá - III-. B.Metal, 2.11.1993
Koutkem na hliněnou lavici. Koutem na další lavici (vl. sk.). Koutem a stěnou na T.

5.Davidova cesta - IV. V. Pašek, I. Rigel, 3.5. 1974.
Koutem vzhůru na plošinu. Zde 2 m vlevo, vzhůru, dále krok doprava a na temeno.

6.Rehabilitace - V. B.Metal, P.Vlasák, 21.10.1993
Koutem mezi "Dav.c." a "Ak. kout."

7.Akátový kout - V. I. Rigel, Šust, 5.6. 1974.
Výrazným koutem zprava na plošinu se stromem, odtud převislým koutem na temeno.

- varianta - ? - levou stěnou koutu (sk. ?)

8.Lakmus - V+. B.Metal, J.Žák, 4.11.1993.
Žebrem vp. od "Ak. koutu". Stěnkou do kouta, vp. na poličku (sk.) a žebrem na balkon (SK). Krátce koutem a vp. pod převis. Přes něj na T.

9.Dvě sedmy - VI-. B.Metal, J.Žák, 13.3.1995
Koutem vp. od "Lakmusu" až ke skobě. Vp. přes převis (sk.) na T.

10.Blančina cesta - IV. V. Pašek, I. Rigel, 3.5. 1974.
2 m vzhůru, doprava krok za balvan, šikmo dolů na plošinku a přímo vzhůru na temeno.

11.Zpocený kout - IV. V. Pašek, I. Rigel, 5.6. 1974.
Koutem vzhůru přes převis a dále na temeno.

12.Cesta neznámých lezců ??? - asi VI-.
Po pilíři mezi cestami "Zpocený kout" a "Žíznivá cesta" pod převis (skoba), přes něj a přímo vzhůru na temeno.

13.Žíznivá cesta - V. J. Pechouš, I. Rigel, 11.5. 1976.
Přímo koutem přes převis pod vrchol. Zde krok doprava a po hraně na temeno.

14.Dvouletá pouť - V. L. Kolesa, I. Kynclová, 26.9. 1985.
Z travnaté police vpravo od zarostlého kuloáru koutkem na levém okraji přes převis na balkon a koutovou spárou na temeno.

15.Pozvání - III. L. Kolesa, 7.11. 1987.
Od nástupu cesty "Dvouletá pouť" pravou stěnou kouta na galerii. Po ní doprava pod první výrazný kout a jím na temeno.

16.Loučení - V+. L. Kolesa, I. Kynclová, 26.9. 1985.
Z travnaté police hladkým převislým koutem na galerii. Zářezem mírně vlevo a plochým koutem na balkon. Přímo přes převísek na temeno.

17.Krůček - V. L. Kolesa, H. Groman, 3.10. 1987.
Nástup 3 m vpravo od "Loučení". Vzhůru na galerii. Koutem "Pozvání" na polici. Dlouhým překrokem vpravo na hranu a po pilířku na temeno.

18.Nic moc - IV. Z. Vévoda, L. Nondek, 3.10. 1987.
Z police pilířkem na galerii. Koutem vlevo od výrazného střechovitého převisu na temeno.

19.Brnďák - V-. I. Králík, J. Baloun 3.10. 1987.
Z police koutem na galerii. Koutem přes vklíněný balvan k břízce. Komínem na temeno.

20.Pařez - V. Z. Vévoda, J. Voráček, L. Kolesa, 7.11. 1987.
Vpravo od spádnice kazatelny a koutem na ní. Stěnou pod převis a přes něj na temeno.

21.Váhavá - IV. J. Voráček, L. Kolesa, Z. Vévoda, 7.11. 1987.
Koutky při pravém okraji pod převis. Přímo přes něj na temeno. (Jedná se o pravý kraj střední části stěny).

22.ČSD . D. Franěk, J. Luxemburg, 28.2. 1987.
Nástup 6 m od "Lasroky". Zářezem přes skobu, z travnaté police doprava do kouta, jím na poličku. Odtud:
a) traverz doleva a dvěma koutovými výšvihy na stanoviště. Odtud přímo na temeno. IV+.
b) z poličky přes převis přímo vzhůru na polici s keři a vlevo koutem přes převis na temeno. IV.

23.Lasroka - IV. J. Tuháček, M. Hylmar, 28.2. 1987.
Z police převisem vzhůru a pilířem vlevo od "Koutové" podél skob až na polici s keři. Odtud komínem na temeno.

24.Koutová - III+.
Koutem pod nápadnou spáru. zde traverz doleva a kouty a stěnkami vzhůru na plošinu. Koutem vpravo na temeno.
Varianty nástupu:
- Vecpaná - V. M. Hylmar, J. Tuháček.
Vpravo od "Lasroky". Koutem přes dvě skoby do původní cesty.
- Mikulášská - V+. D. Franěk, P. Zámostný, prosinec 1987.

25.* Matesův rys - V+. I. Rigel, J. Špringer, duben 1974.
"Koutovou" pod nápadnou spáru. Spárou a podél ní na temeno.

26.Věra - V+. M. Hylmar, M. Lauda, prosinec 1987.
Z nástupu na "Matesův rys" vpravo přes stupně, pak poněkud doleva (skoby) pod velké převisy. Exponovaný traverz vpravo (skoby) a výlez za hranu, stěnou snadno na polici (stanoviště "Hokejky"). Libovolně na temeno.

27.Pravý pilíř - V. I. Rigel, V. Pašek, březen 1979.
"Hokejkou" do úrovně díry na spodním okraji plotny vlevo. Zde traverz k trhlině v plotně. Jí, plotnou a nakonec přes stupně na stanoviště "Hokejky". Při hraně na temeno.
Varianta nástupu:
- Vltavská - IV A0 čistě V. F. Mrvík, V. Chotětický, 8.4. 1983.
Nástup na pilíři. Po stupních a přímo přes první převis, druhý převis překonáváme zprava (A0), do plotny vlevo od trhliny.

28.* Hokejka - V. Dvořák.
Plochým koutem vpravo od spáry v plotně a nakonec spárou na stupně. Po nich na plošinu (stanoviště). Z plošiny přímo vzhůru levým okrajem převisu nebo vpravo (lehčeji) na temeno.

29.Indiánské léto - V. M. Mráz, B. Myslík, 9.11. 1986.
Středem stěny přes převisy a plotnu do kouta, jím na kazatelnu. Dále šikmo vpravo na hranu a vytlačujícím zářezem na temeno. Jištěno vklíněnci.

30.Jarní - IV+. J. Pechouš, I. Rigel, duben 1976.
Od nástupu vpravo do kouta a jím na plošinu. Z té koutem v plotnách a po stupních na další plošinu pod výrazným koutem. Jím na temeno.

31.* Zednická - IV+.
Od podpěrné zídky vpravo nástup koutem na balvan. Sem též z levé strany zídky zarostlým koutem nebo přímo zídkou. Přímo vzhůru a dalším koutem na temeno.

32.Předvolební - V+. M. Mach, M. Lipert, 3.5. 1990.
Nástup mezi "Zednickou" a "Mrtvým králíkem". Koutkem pod převis (skoba). Přes něj přímo a přes druhý převis zleva a přímo k břízce.

33.Mrtvý králík - V A0. P. Pelikán, J. Blesk, prosinec 1982.
Nástup 5 m vpravo od podpěrné zídky. Mechovitým koutkem pod výrazný převis. Zde traverz doleva na plošinu. Odtud pravým koutem vzhůru na temeno.
Varianta:
- Vlastina - V A1. J. Hanzl, M. Mach, 1988.
Přes převis mírně vpravo (4 skoby).


 
Čtvrtý masiv

 

Přístup z nádraží v Řeži po kolejích směrem od Prahy. Po cca 50m je špatně znatelná pěšina vzhůru lesem k masivu. Sestup po obou stranách masivu, případně slaněním u cest Vzpomínka na Rozutec a Strmá.

 

1.Soňa - III. F. Mrvík, duben 1983.
Po drobných stupních, stěnkou, koutkem na temeno.

2.Alešova cesta - IV. Machaň, I. Rigel, 24.4. 1976.
Stěnou přímo vzhůru a pak poněkud doleva na hranu stěny. Po ní na temeno.

3.Klečkatá - IV. I. Rigel, V. Pašek, říjen 1977.
Nástup jako "Alešova". Přímo pod výrazný převis. Doprava a koutem na temeno.

4.Chromá - III+. Kolář, J. Pechouš, duben 1972.
Stále vzhůru vhloubením na hranu stěny. Po ní na temeno.

5.* Guáno - R. Zapletal, M. Trávníček st., 1966.
Výstup vede zářezem, který začíná asi ve třetině výšky stěny. Do zářezu:
a) přímo ve spádnici zářezu pod převis, přes něj poněkud zprava a mírně vlevo do zářezu - V.
b) asi 3 m vpravo od zářezu vzhůru do úrovně převisu v a). Odtud doleva do zářezu - V.
Dále: Ze zářezu krátký traverz doprava na žebro. Po něm vzhůru na plošinku. Z té doleva do zářezu a jím přes převis na plošinu v zářezu. Odtud:
a) přes další převis na hranu stěny - IV+.
b) traverz doleva na hranu a po ní na temeno - III.

6.Koridor - F. Mrvík, V. Buble, 15.9. 1986.
Zářezem v pilíři až na římsu (skoba). Dále:
a) Pod velký převis nejdříve vpravo (knížka) a přes něj obtížně na polici. Jedním ze zářezů na temeno - VI.
b) Traverz vlevo do "Guána" a jím na temeno - V-.

7.* Huáno - V. Novák, J. Pechouš, Toman, 18.4. 1973.
Vhloubením a výše po jeho levé straně do místa, kde se vhloubení strmě zvedá. Krátkou spárou při levé straně vhloubení pod převis, přes něj mírně vpravo na stupně. Po nich vlevo a stěnkou na temeno.

8.* Velká stolice - V+. R. Zapletal, M. Trávníček st, 1966.
Velkým koutem na plošinu na pilíři. Odtud doleva dolů na stupňovitou lávku, po ní asi 5 m dále doleva pod výrazný otevřený kout. Tím pod převis. Pod převisem doprava na plošinku pod dalším převisem, přes který na stupně. Z nich mírně vlevo na temeno.
Varianta nástupu:
a) Vhloubením vlevo od pilíře přímo na lávku.
b) Vlevo od původního nástupu. Pod převis a pod ním traverz vlevo za hranu. Vzhůru, poněkud doprava a plotnou na plošinu na pilíři - V+. D. Franěk, S. Martan, 10.12. 1988.
Varianty:
Narovnání stolice - VI- . P. Střelec, 3.9. 1989.
Z plošiny na pilíři 1,5 m doleva přes převis pod žlutou stěnku a tou přímo vzhůru, přes převis na římsu v úrovni stěnové knihy.
Převisová - VII . M. Slováček, 14.3. 1990.
Od knihy podél spárky přímo přes převis.

9.Agnes - VI. P. Střelec, J. Zíka, 1.5. 1989.
Velký traverz -"Velkou stolicí" na plošinu (1. stanoviště). 3,5 m vpravo a vzhůru ke skobě, dále doprava až k převisům a ke dvěma skobám ve výklenku. Těsně pod převisem doprava (VI) až na šikmou polici "Tuňáka bez vajec" (2. stanoviště), dále po polici ke skobě "Zlatého tygra" a šikmo vzhůru ke knížce "Hořovické". Dále traverzem jako "Zoologická zahrada" až ke stromu za cestou "Přes kočky" (5. stanoviště). Libovolně na temeno nebo dále vpravo.

10.* Direttissima - VII- (J. Tuháček, 12/1988) (V A3). Endrýs, J. Pechouš, 3.6. 1972.
Pilířkem do koutka, který ubíhá mírně vlevo vzhůru. Koutkem pod převis, který lezeme vlevo. Z plošiny nad převisem vhloubením pod převis proťatý spárou. Zde:
a) Traverz vpravo pod převisem na jeho konec, vzhůru a zpět vlevo nad převis.
b) Přímo po skobách spárou přes převis.
Dále přímo na temeno.

11.Tuňák bez vajec - VII (V A2). Endrýs, J. Pechouš, 8.6. 1972.
Přímo vzhůru pod krátký převislý kout. Jím vzhůru a nad ním stěnou doprava do jeskyně. Odtud traverz doprava pod vhloubení. Jím vzhůru a doleva na hranu. Buď po hraně nebo koutem vpravo na temeno.

12.Zlatý tygr - VI+ (V A2). J. Pechouš, I. Rigel, 3.4. 1976.
Kouty doleva vzhůru na plošinu. Z ní doprava a hladkou plotnou na stupně. Po nich doleva do koutové spáry a tou pod převis. Přes něj vlevo do kouta a dále na temeno.

13.Zoologická zahrada - V. J. Pechouš, I. Rigel, 12.5. 1976.
Cestou "Zlatý tygr" pod převis. Zde traverz doprava až na plošinu "Zábavného koutku". Z ní dolů a doprava do vhloubení "Dvou koček". Touto cestou na temeno.

14.Hořovická - V. V. Wimmer, R. Zapletal, M. Laxa, 1965.
Vzhůru a doleva na travnatou plošinu. Z té stěnou pod převis. Pod ním traverz doprava do kouta na žebro. Tím na římsu a po ní doprava asi 3 m. Vzhůru na další plošinu, z té asi 2 m vlevo do zářezu. Zářezem pod převis, zde doprava na hranu a po té na temeno.
Varianta:
Přímá Hořovická - VI+/VII-. P. Ulrich, M. Pletánek, 5.1. 1986.
Ze stanoviště pod převisem vlevo, přes převis (skoba), pod další převis (malé vklíněnce), do kouta a pod poslední převis. Jím vlevo na temeno.

15.Testament - V A3.

16.Šmelhauspřevis - V A3. Doubrava, J. Pechouš, 4.4. 1973.
Stěnkou pod převis. Jím vzhůru, pak 2 m doprava, pak opět vzhůru pod stěnku se spárou. Po ní do kouta a jím vlevo vzhůru do "Hořovické".
varianta :

17.Cesta domů - VI A4, VII- čistě. J. Pechouš, I. Rigel, 11.5. 1976.
Převislým koutem krajně těžce do zářezu a jím na temeno.

18.Novoroční - V+.
Stěnkou tvořící pravou stranu koutku vzhůru. Doleva na hranu. Po ní vzhůru. Pod převisem traverz na pravou hranu koutu, vzhůru na levou hranu koutu. Po ní a koutem na balkon na pilíři "Zábavného koutku". Traverz asi 3 m vlevo a přímo na temeno.

19.Liška Bystrouška - V+ (IV A0). Macháň, J. Pechouš, I. Rigel, 3.4. 1976.
Středem pilíře pod převis. Přes něj a poněkud vlevo zářezem na plošinu. Odtud pilířem na další plošinu a "Zábavným koutkem " na temeno.

20.Zelená - V+. M. Vitebský, M. Mrvík, červen 1986.
Vlevo od zábavného koutku pilířkem pod převis. Přes převis a plotnou na balkon na pilíři. Dále poněkud vpravo přes dvě plotničky pod mírný převis a přes něj na temeno.

21.* Zábavný koutek - V. M. Trávníček st., R. Zapletal 1966.
Výrazným koutem pod převis, kolem kterého po levé straně kouta. Dále koutem až na úroveň balkonu na vrcholu pilíře. Traverz vlevo na něj. Dále šikmo doleva asi 2 m přímo na temeno.

22.Štika route - IV+. J. Pechouš, I. Rigel 2.5. 1976.
Hranou pod převis. Zde doprava na hladkou plotnu, po ní vpravo a zpět na hranu pod další převis. Pod ním doprava na širokou lavici. Z jejího levého okraje vzhůru a plotnou šikmo doleva do vhloubení v plotně. Jeho pravou stranou do výklenku vedle špičatého balvanu čnějícího ze stěny. Vysokým krokem na balvan a z něj přímo na temeno.

23.Přes kočky - VI+ (V A0). M. Mrvík, Tengler, červen 1987.
Vlevo od "Dvou koček" pod převis. Vpravo na hranku, po ní vzhůru na širokou polici. Po ní 3 m doleva pod převis. Převisem poněkud vpravo, vzhůru přes něj a znovu doleva pod plotnou. Tou až pod převis proťatý spárkou. Jí na temeno.

24.Dvě kočky - IV. J. Pechouš, I. Rigel, 2.5. 1976.
Stěnkou do velkého výklenku. Z něho doleva do dalšího výklenku. Z něho poněkud doleva na širokou polici. Po ní na její levý okraj. Dále mírně vpravo pod převis a dále doprava do vhloubení. Jím vzhůru a doprava do kouta, kterým vzhůru na polici. Z té stěnou na další polici a přes malý převis na temeno.

25.* Řežský nářez - V+. F. Mrvík, M. Mrvík, květen 1987.
Po stupních pod převis (skoba) a přes něj na římsu. Dále kolmou stěnou pod převis a mírně vpravo na polici. Z police vhloubením na temeno.

26.Ivanova .V. Pašek, I. Rigel, 3.5. 1974.
Přes balvan na plošinku ve stěně. Odtud vzhůru a po dobře vrstvené plotně mírně doleva pod převis. 3 m doleva na pilířek a jím na temeno.

27.Šípková Růženka - IV. R. Zapletal, K. Budín, 1964.
Vzhůru na lávku. Po ní 2 m doleva až k zářezu, tím vzhůru a doprava na plotny. Po jejich pravém okraji pod převis. Koutem vlevo od výrazného převislého balvanu na temeno.

28.Kladívko - III.
Stěnkou na šikmou travnatou lávku. Přes balvan a levým zářezem pod převis. 2 m traverz pod vrcholovou stěnku a jí na temeno.

29.Vzpomínka na Rozsutec - V. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Drolivým zářezem pod hladký převislý balvan. Přes balvan na plošinku. Odtud doprava vzhůru na temeno.

30.Červnový podvečer - V. M. Mrvík, F. Mrvík, červen 1987.
Nástup z předskalí mírně doleva (skoby) do středu pilíře. Dále přes dvě bříška na polici a lehce na temeno.

31.Býčí - IV. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Kolem jeskyňky doleva a vzhůru do výklenku. Spárou na travnatou lávku. Krok doleva a vzhůru na temeno.

32.Fyzminutka - III+. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Nástup přes malé plotny pod členitý převis. Odtud doleva na balkon. Pak pravou stěnou kouta na hranu, tou vzhůru na dobře členěnou stěnku a jí přes malou střechu na temeno.

33.Tuňák s vejci - IV. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Na balkon a z něj od stromu vzhůru. Pak doleva kolem vhloubení na terasu a dále přímo na temeno.

34.Michalova - IV. M. Mrvík, F. Mrvík, duben 1987.
Nástup ze širokého stupně pod stěnku. Tou do kouta a lámavým zářezem na temeno.

35.Akátová - IV. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Stěnou na plošinu. Doleva za pilíř, pak vzhůru přes bílé místo na terasu a dále přímo na temeno.

36.Tuňák v oleji - IV+. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Přímo vzhůru a doleva nevýrazným zářezem na terasu.Vhodně členěným terénem na temeno.

37.* Honzíkova - V. P. Wágner, 1988.
Nástup jako na "Třináctou komnatu". Přímo vzhůru pod převis, doprava přes zrcadlo a na temeno.

38.Vibráto - VII+. J.Červenka, 27.11.1994
Plotnami a stěnkami přes 5 skob na T.

39.Třináctá komnata - V+. R. Zapletal, K. Budín, 1964.
Výraznou spárou na plošinu a z té plotnou pod převislou koutovou spáru. Spárou až k rozlámanému místu. Odtud na levou hranu kouta a po ní na temeno.

40.Strmá - IV. J. Pechouš, I. Rigel, 4.5. 1976.
Plotnou a koutem nad ní přímo na temeno.

Varianta Zemské gravitace - VI+. F. Šilhán, 1.10. 1988.
Nástup vlevo od "Jany", přes skobu vzhůru do "Strmé" a jí na temeno.

41.* Jana - V+. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Přes exponované plotny 2 m vzhůru. Pak doprava kolem převisu až na jeho úroveň. Pak přímo vzhůru pod výhodně členěnou kolmou stěnu. Po ní na lávku a z té doprava pod vrcholovou stěnku. Jí na temeno.

42.Samotářská - IV+. R. Zapletal, 1965.
Doleva na plošinu. Z ní zářezem asi 2 m pod převis. Doleva na hranu plotny. Hranou zpět do zářezu a vzhůru přes převis. Po vrcholové stěnce na temeno.

43.Kůň - IV+. M. Jiránek, K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Zářezem (nebo spárou zp.) na odštěpený balvan. Dále spárou na římsu ve vhloubení a přes vrcholovou stěnku na temeno.

44.Květnová - V+. Z. Vévoda, J. Voráček, M. Mrvík, 24.5. 1987.
Nástup vpravo od výrazného kouta na hranu pilíře a po ní na plošinku. Dále koutem pod velký převis. Vlevo je v převisu zářez, jím na temeno.

45.* Sokolí - V. K. Budín, R. Zapletal, 1964.
Výrazným koutem do místa, kde je vpravo vidět velká plošina. Doprava na plošinu. Odtud přímo vzhůru ke kazatelně, přes převis do zářezu a jím na temeno.

46.Červnová - VI. Hlávka, Tengler, Okrouhlý, červen 1987.
Vhloubením pilíře na balkon. Dále trhlinkou pod bříško a na ostří levé části pilíře. Pilířem na temeno.

47.Společná - III. K. Budín, M. Jiránek, R. Zapletal, 1964.
Cestou "Sokolí" na plošinu. Traverz vpravo do spádnice dvou převisů. Mezi převisy vzhůru na temeno.

48.Koutová - III. R. Zapletal, M. Zapletalová, 1964.
"Sokolí" na plošinu. Odtud doprava a "Školní" na temeno.

49.Školní - II. R. Zapletal, M. Zapletalová, 1964.
Koutem na lávku. Doprava okolo ostrého hrotu, kolem stromu a po výhodně členěné polici ze stěny na trávu. Doleva pod vrcholovou stěnku a na temeno.

 

České skalky       Hlavní stránka