MAŘENKA - průvodce

[Hlavní stránka] [České skalky]

Až 100 m vysoká  buližníková skála na pravém břehu Vltavy blíže obce Teletín asi 40 km jižně od Prahy.

 Pohled od nástupu Karlovy cesty

První štand Bobrovy spáry

Pohled na Kormidelníkův kout

 Přístup:Z Prahy po strakonické, dále odbočka Slapy, Zbraslav. Ve Zbraslavi přes most a Břežanským údolím, dále přes obec Libeř do Jílového u Prahy. Dále do Kamenného přívozu, kde přejedeme Sázavu. Dojedeme do Krňan, které projíždíme rovně a 50 m za značkou konec obce odbočíme vpravo z kopce na polní cestu. Tou jedeme asi 3 km do osady Proudy. Cesta začne klesat k vodě a vlevo u cesty uvidíme místní rozcestník, kde se dáme vlevo směr "hřiště". Jedeme až na konec cesty kde je prostranství pro parkování. Dále ve směru jízdy již pěšky podél plotu asi 100m a doprava po schůdkách přes soukr. pozemek pěšinou pod stěnu.  Jiný popis přístupu, naleznete ZDE na spřátelených stránkách.
Charakter lezení:
V horní části  mírně lámavá a  porostlá skála. Krásné plotnové exponované lezení. 
Jištění:
Staré skoby a kruhy jsou již často nahrazeny borháky, zejména na štandech. 
Klasifikace:
Tradiční Wenzelbachovská I-VI.
Průvodce po oblasti byl zpracován v souhrné publikaci J.Novotného Nepískovcové skalní terény. Autor zde uvedených nákresů je p. Sládek. Výsledná podoba je kompilátem obou zdrojů, někde s úpravami podle aktuálního stavu.

 přehled cest s použitím průvodce Nepískovcové skály v Čechách - J. Novotný, nákresu p. Sládka a Hůlkova webového průvodce

(doplnění klasifikace -UIAA)

1. Zdenina   IV-
2. Havlíčku Havle   VI+
3. Drž se Václave   V+
4. Mařeny třetí dech                                       V
5. Krbůškova   V
6.

Klínová spára

Těsně u sestupové cesty, pravou hranou kouta a spárou 40 m vzhůru a po stupních na vrchol V A2  
7. Pamětní   VI
7.1 Plotnou Nástup společný s cestou pamětní V
7.2 ??? Cesta označena údajem o klasifikaci. Vlevo od zarostlého kouta plotnou (skoba), poté mírně převislým koutkem se spárou (skoba) k borovici - slanění. V
8. Bobrova spára Spárou vlevo od cesty přes okno IV
9. Tříkrálová cesta L. hranou pilíře zl. kolem výlomu v dolní části. Zpět na hranu do koutku a jím vzhůru pod převis. Přes něj vpravo a doleva na vrchol IV
10. Cesta přes okno  Výrazným pilířem v levé části stěny nejprve na předskalí a potom středem stěny až k výrazné spáře. Zde těžce traverzem vpravo na pilířek. Tím vzhůru až na pravou hranu okna. Překrok na levou hranu okna a vzhůru na balkon. Vl. nad námi je kolmá stěna. Přes volné bloky přímo vzhůru stěnou. IV+
11. Komín  Výstup vede obrovským komínem v levé části stěny (v zimě často zaledněný).Vzhůru pod převis.Odtud buď po lávce pod převisem doprava a vzhůru do vrcholové strže nebo doleva na pilíř a podél spárky k vrcholu. IV+
12. Borovička   5
13. Genesis   V
14. Karlova cesta Mohutným pilířem vpravo od komína. Na předskalí podél výrazné trhliny, plotnou na balkónek nebo vlevo od předskalí do kouta a tím na šikmou polici, odtud traverz doprava přes hranu do plotny na balkonek. Dále plotnou na její vrchol. Odtud: A)travers doprava za hranu vzhůru přes převis a spárkou zpět na hranu. Po liště doleva na polici v koutě. B)Koutem přes převis až na polici C)koutem převisu zleva vzhůru k vrcholu.Z police v koutě dol. ke spárce a přes plošinu k vrcholu. IV+(5)
14.1 Počernická Vpravo od nástupu Karlovy cesty, vzhůru plotnou přes nýty.  V
15. Konec marxismu v Čechách   V
16. Áčko  Od nástupu na Karlovu cestu šikmo vpravo zarostlou rampou pod výrazný žlutý monolit. Od prahu na nástupu mírně vpravo vzhůru na stanoviště. Vlevo spárou na hranu monolitu po ní vzhůru a pak středem monolitu. Dále spárou na stanoviště na polici. Vpravo vhloubením na vrchol.  IV+
xxx xxxxxxxxxx K nástupům dalších cest se dostaneme po zarostlé stezce, či úzké rampě, která je zajištěna fixními lany, kramlemi a řetězy.  xxxx
17. Šípková Mařenka  Po stupních od vody stejně jako stará cesta pod stěnku. Vzhůru stěnkou a vlevo ke hraně a přes převislé bloky na polici-stanoviště."Véčkem"okolo vystupujícího bloku na polici a vlevo zářezy vzhůru. Přes převis na šikmou rampu a vpravo stěnou traverz ke hrotu - stanoviště. Vzhůru a vlevo dále pak šikmo vpravo koutem k vrcholu. V
18. Ikarus blues Stěnkou od nástupu šikmo vpravo vzhůru (hodiny) a na polici - stanoviště.Z police spárou doprava vzhůru a před jejím koncem překrok dol. na pilířek na polici. Vzhůru podél černého pásu a dále plotnou na stanoviště. Vhloubením vzhůru a posléze spárou k vrcholu.  V
19. Mařeny druhý dech Libovolně na velkou rampu ve středu stěny. Z jejího levého okraje vzhůru plotnou těžce doprava na balkónek-stanoviště. Odtud zprava koutkem za hranu do plotny. Přes ni šikmo dol. k podélnému převisu v horní části stěny. Vhloubením na vrchol. V+ A0
20. Antišoková varianta Ze stanoviště M II D. plotnou vzhůru několik metrů vhloubením a travers dol. spárkou přes hranu na stan. v koutě. a jím na vrchol   IV+(5)
21. Pavlova cesta  Cesta na památku PAVLA SCHWARZE. Nástup jako MIID až po mohutnou plotnu. Středem plotny po skobách na stanoviště uprostřed plotny. Dále pod převis a přes něj k nýtu. Od nýtu šikmo dol. asi 3 m a dopr. vzhůru na vrchol.   VI A3
22. Agonie mýtu    VIII-
23. Starci ve stěnách    7
24. Honzíkova cesta  Libovolně na velikou rampu ve středu stěny pod mohutnými plotnami. Z prostředku rampy podél pilířku vzhůru, překrok dopr. stupňovitým koutem vpravo pod hladkou plotnu. Pomocí skob vzhůru a vpravo k hokejce. Koutem vzhůru a stěnou na lávku (stanoviště). Z lávky vlevo spárou a plotnou přímo na vrchol.  V A1
25. Hard rock  Koutem na pravý okraj velké rampy-stanoviště. Z pravého rohu rampy vzhůru koutem, který uzavírá převis. Pod převisem travers doleva a vzhůru na poličku a doprava na stanoviště. Přímo vzhůru do mohutné hladké plotny a poté vlevo k doleva ubíhajícím spárkám. Podél nich na stanoviště na lávce (2. stanoviště Honzíkovy cesty). Odtud doprava vzhůru a šikmo doprava plotnou do kout a na vrchol.   V A1
26. Aprílová    V+
27. Odkaz velkého kormidelníka  Po stupních od vody jako Stará cesta pod obrovský kout ve středu stěny (pomůže při orientaci neboť je odevšad viditelný). Koutem na stanoviště na rampě. Spárou vpravo od kouta na polici a odtud koutem 40 m přímo vzhůru na vrchol .  VA2/7
28. Tlumič vášní  Výstup vede podél pravé hrany kouta předcházející cesty. Nástup jako na Kormidelníka šikmo doprava za hranu do kouta a zářezy na stanoviště. Stěnou šikmo doleva na lávku. Podél nevýrazného zářezu na balkon, stěnou šikmo doleva a potom k vrcholu.   IV+
29. Stará cesta  Nástup od vody tam kde stromy a křoví sahají nejvýše do stěny. Plotnou vpravo od hrany vzhůru na polici -stanoviště. Vhloubením vzhůru po stupních k vrcholu.   IV+
30. Brekeke    
31. Dover  Nástup z traverzové pěšiny vlevo od cesty OK. Stěnou přímo do kouta na stanoviště.  Šikmo doleva na rampu pod plotnou. Přes plotnu (pomocí háčku a skob) pod převis. Přes něj volně a dále šikmo vlevo až na hranu. Po hraně na stanoviště dále na plošinu a přímo na vrchol.   
32. O.K.  Podél spárek do kouta na stanoviště. Koutem vzhůru dále spárou a po stupních k podvrcholovému koutu. . Jím na vrchol.   V(5)
33. Direttissima  Od nástupu cesty "Komín" traverzem na d vodou doprava pod okraj stěny. Ve spádnici výrazného převisu, pod nímž se táhnou 2 výrazné lišty na konec spodní z nich a koutem vzhůru. Traverz doleva na balkónek, vzhůru na plotnu po ní šikmo doprava k pilíři a jím vzhůru na stanoviště u stromu. Sem též po traverzové cestě středem stěny, z níž se nastupuje do většiny ostatních cest. Okrajem výrazné plotny podél trhliny, travers doleva pod spáru. Vzhůru na plošinu a přes stupně k vrcholu.  V A0(6) 
34. Bledá závist  Po traversové pěšině na stanoviště cesty č.33 se stromem. Nástup do výrazné trhliny vpravo od předcházející cesty. Spárou na polici-stanoviště. Odtud šikmo doleva do nevýrazného koutku přímo na balkónek a (pomocí skoby) přes převis na stanoviště. Přímo do výrazného kouta dále na šikmé rampy a přes volné bloky na hranu vrcholové stěny, kterou na vrchol.   V+ A0
35. Kyvadlo  Ze stanoviště traversem doleva přes mohutný blok a vpravo po hraně na stanoviště pod střechu. Okolo ní zprava a nad ní plotnou vlevo po lištách do vhloubení a jím na vrchol. Malá možnost jištění.   V
36. Kaaba  Ze stanoviště šikmo doleva a poté doprava nad plotnu. Přes ni šikmo doleva ke hraně. Vzhůru levým okrajem hladké plotny a překrok doleva. Vzhůru a zleva okolo ostré hrany na vrchol.   V+ A0
37. Poslední zvonění  Cesta pokračuje stále vzhůru přímo celým koutem. Ze stanoviště vzhůru na poličku vpravo spárkou a travers zpět do kouta. Přímo koutem na jeho konec a okolo hrany zleva stěnou nebo vpravo po hraně na vrchol.   IV+ A0
38. Janina    III-IV
39. Miloši končíme    V+
40. Slovensko sa súdí    V

Mařenka horolezecký průvodce, lezecký, fotografie, lezení, skály na vltavě