HOLÝ VRCH A KOZÍ HŘBETY

Malá lezecká oblast místního významu, kterou nalezneme na SZ okraji Prahy, blíže obce Únětice, na začátku Tichého údolí snadno dostupná MHD a proto poměrně populární. Jde o pás buližníkových skal, který se táhne od Silnice Suchdol-Černý Vůl až k zmíněnému Tichému údolí. Lezecky jsou zajímavé skalní útvary Strážce a Alšovy vyhlídky. Vlastní Kozí hřbety jsou málo navštěvované s krátkými cestami.

Přístup: Autobusem MHD č.147 z Dejvické na konečnou zastávku "Výhledy". Dále po žluté značce kolem kapličky a kostelíka sejdeme do údilí k únětickému rybníku. Za potokem je věž Strážce s 20 m vysokou údolní stěnou, ve svahu skupina Alšovy vyhlídky s výstupy kol. 10 m. Cesty zajištěny skobami, sestup z vrcholů po pěšině. Od vydání průvodce po nepískovcových oblastech v r. 86, přibylo jen minimum cest, proto vezměte za vděk prostému scanu.

[České skalky] [Hlavní stránka]